Declutter Office וטיפים לניקוי

כיצד לסדר את המשרד ולנקות עצות באמצעות הערכת פריטים, מיון אספקה, ארגון מחדש של סביבת העבודה ושיפור הארגון במשרד.

גדלי לוח מודעות (גודל בית, משרד ובית ספר סטנדרטי)

מדריך לגדלי לוח מודעות כולל גדלי לוח מודעות סטנדרטיים בכיתה ובמשרד וגודל האותיות הדרוש ללוחות מודעות.

רעיונות לקיר מבטא של משרד ביתי

רעיונות לקירות מבטא למשרד ביתי עם צבעי חדר, טפטים וגיאומטרים, עץ, לוח גיר, מסגרת תמונה וקירות מבטא בהשראת הטבע.

משרד בעליית הגג (רעיונות ותהליך המרה)

מדריך משרד בעליית הגג עם העיצובים השונים, תהליך ההמרה, גודל עליית הגג המוצע וטיפים לגימור שיש לקחת בחשבון.